Bolesław PRUS

PRUS Bolesław, właściwie Aleksander Głowacki, 1847-1912, pisarz i publicysta; odegrał przełomową rolę w unowocześnianiu powieści polskiej; współtwórca polskiego realizmu; humoreski, nowele, opowiadania (Kłopoty babuni 1874, Powracająca fala 1880, Antek 1881, Kamizelka 1882), szkice powieściowe (Anielka 1880), wzruszające losem dziecka, ludzi biednych, skrzywdzonych przez los lub warunki społeczne; powieści należące do osiągnięć literatury polskiej: pierwsza powieść naturalistyczna, obrazująca kolonizację wsi - Placówka (1886), epicka panorama życia Warszawy 1878-79 - Lalka (1890), społeczno-obyczajowa - Emancypantki (1894), historyczno-polityczna poświęcona starożytnemu Egiptowi - Faraon (1897); bogata publicystyka w prasie warszawskiej (Kroniki 1953-70).