PROMIENIŚCI

PROMIENIŚCI, Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy, jawna organizacja młodzieży Uniwersytetu Wileńskiego; działająca V 1820, założona przez T. Zana jako związek podległy Filomatom; rozwiązana z polecenia rektora.