Wacław POTOCKI

POTOCKI Wacław, 1621-96, poeta i satyryk, arianin; krytykował anarchię, ciemnotę i fanatyzm religijny szlachty; malarz sarmackiego obyczaju; Moralia (1915-18), Ogród fraszek (1907), Transakcja wojny chocimskiej(1850).