Stanisław Kostka POTOCKI

POTOCKI Stanisław Kostka, hrabia, 1755-1821 brat Ignacego, polityk, pisarz; współtwórca ustaw Sejmu Czteroletniego 1788-92; prezes Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa warszawskiego 1809-13, minister oświaty 1815-20 i od 1818 prezes senatu Królestwa Polskiego; współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie; położył wielkie zasługi dla organizacji i rozwoju oświaty polskiej; prace krytyczne (m.in. z dziedziny sztuki), powieść satyryczna (Podróż do Ciemnogrodu 1820), mowy, utwory poetyckie; także kolekcjoner i znawca sztuki; prowadził prace wykopaliskowe we Włoszech; w pałacu w Wilanowie 1805 udostępnił publiczności swoje zbiory.