Ignacy POTOCKI

POTOCKI Ignacy, 1750-1809, brat Stanisława Kostki; polityk, marszałek nadworny litewski od 1783 i wielki litewski 1791-92; działacz Komisji Edukacji Narodowej; w czasie Sejmu Czteroletniego 1788-92 przywódca stronnictwa patriotycznego, współtwórca reform i Konstytucji 3 maja; w powstaniu kościuszkowskim 1794 członek Rady Najwyższej Narodowej; współautor O ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 Maja 1791 (1793).