Joanna POLLAKÓWNA

POLLAKÓWNA Joanna, ur. 1939, poetka, historyk sztuki; w liryce osobistej, nacechowanej powściągliwością wyrazu, refleksja egzystencjalna skupiona wokół motywów przemijania, cierpienia, lęku przed śmiercią (wybór Małomówność1996); studia i eseje o malarstwie polskim i europejskim (Myśląc o obrazach1994); utwory dla dzieci.