Jan POLKOWSKI

POLKOWSKI Jan, ur. 1953, poeta, eseista; współtwórca niezależnych wydawnictw krakowskich; od 1990 redaktor naczelny "Czasu Krakowskiego"; liryka moralistyczna z elementami katastroficznymi (Oddychaj głęboko, wydanie poza cenzurą 1981, Elegie z Tymowskich Gór 1990).