PIETRKIEWICZ

PIETRKIEWICZ, Peterkiewicz, Jerzy, ur. 1916, pisarz, badacz literatury polskiej; od 1939 w Wielkiej Brytanii; profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Londyńskim; w twórczości m.in. problemy współczesnej cywilizacji, wątki katastroficzne; wiersze, poematy; powieści w języku angielskim; antologie liryki polskiej i angielskiej w przekładach własnych.