Tadeusz PEIPER

PEIPER Tadeusz, 1891-1969, poeta, eseista, teoretyk sztuki; twórca programu Awangardy Krakowskiej (szkice Nowe usta 1925, Tędy 1930), redaktor "Zwrotnicy" liryka (A 1924, Żywe linie 1924, Raz 1929), utwory dramatyczne (Skoro go nie ma 1933), powieści (Ma lat 22 1936); wspomnienia.