Jan Chryzostom PASEK

PASEK Jan Chryzostom, ok. 1636-1701, pamiętnikarz; szlachcic mazowiecki; Pamiętniki z lat 1656-88, cenny dokument epoki, wydany 1836, wywarły znaczny wpływ na rozwój polskiej powieści historycznej.