Jan PARANDOWSKI

PARANDOWSKI Jan, 1895-1978, prozaik, eseista; od 1933 prezes polskiego Pen Clubu; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; opowiadania i eseje o tematyce antycznej (Mitologia 1924, Dysk olimpijski 1933), szkice literackie (Godzina śródziemnomorska 1949, Alchemia słowa 1951), powieść Niebo w płomieniach (1936); biografie O. Wilde'a i F. Petrarki; przekład prozą Odysei.