Marian PANKOWSKI

PANKOWSKI Marian, ur. 1919, prozaik, krytyk literacki; od 1945 w Belgii; w twórczości prowokacyjne ujęcia problematyki obyczajowej i narodowo-religijnej, eksperymenty językowe; powieści (Matuga idzie 1959, Pątnicy z Macierzyzny 1985), opowiadania, poezje, dramaty; szkice, m.in. o poezji polskiej XX w.