Tymko PADURA

PADURA Tymko, Tomasz Padurra, 1801-71, poeta ukraińsko-polski; wiersze liryczne, dumki, pieśni (z własną muzyką), oparte gł. na ukraińskim folklorze.