Jan Bolesław OŻÓG

OŻÓG Jan Bolesław, 1913-91, poeta, prozaik, krytyk literacki; współtwórca autentyzmu (szkice Mój autentyzm1975); liryka refleksyjno-nastrojowa o tematyce wiejskiej (Gdzie powój woła1961, Na ucho łopianowi1982), opowiadania (Odstępca 1962) i powieści; wspomnienia.