Erazm OTWINOWSKI

OTWINOWSKI Erazm, ok. 1529-1614, działacz i historyk ariański, poeta; parafrazy przypowieści ewangelicznych; opowieści budujące (Sprawy albo historie znacznych niewiast 1589).