Ludwik OSIŃSKI

OSIŃSKI Ludwik, 1775-1838, poeta i krytyk literacki; profesor Uniwersytetu warszawskiego; dyrektor Teatru Narodowego, przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego; członek Towarzystwa Iksów; przekłady utworów scenicznych.