Stanisław ORZECHOWSKI

ORZECHOWSKI Stanisław, 1513-66, pisarz polityczny i religijny, ksiądz; słynny polemista i retor, w języku łacińskim i znakomitą prozą polską wyrażał stanowisko szlachty wobec egzekucji praw, później kontrreformacji; Rozmowa albo dialog około egzekucjej(1563), Quincunx (1564).