Krzysztof OPALIŃSKI

OPALIŃSKI Krzysztof, 1609-55, brat Łukasza, poeta; wojewoda poznański od 1637; jeden z przywódców opozycji przeciw Władysławowi IV i Janowi II Kazimierzowi Wazom, 1655 pod Ujściem poddał Wielkopolskę Szwedom; w Satyrach (1650) krytyczny obraz życia społeczno-politycznego i obyczajowości ówczesnej Polski.