Jan OLECHOWSKI

OLECHOWSKI Jan, 1917-56, poeta i publicysta; związany z ONR (Falanga); 1939-41 więziony w ZSRR; następnie w armii generała W. Andersa; od 1947 na emigracji w Wielkiej Brytanii, od 1952 w USA; komentator polityczny rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa; liryka żołnierska i religijna, wiersze refleksyjne.