OBLĘGOREK

OBLĘGOREK, wieś w województwie kieleckim, w Górach Świętokrzyskich; 940 mieszk. (1996). Majątek ziemski, ofiarowany 1900 przez społeczeństwo polskie H. Sienkiewiczowi; w pałacyku (XIX w.) muzeum biograficzne pisarza.