OBIADY CZWARTKOWE

OBIADY CZWARTKOWE, zebrania literacko-naukowe organizowane 1771-83 przez króla Stanisława Augusta na Zamku Królewskim lub w Łazienkach; wywarły wpływ na rozwój oświecenia polskiego; uczestnicy: S. Trembecki, I. Krasicki, A. Naruszewicz, T.K. Węgierski i in.