Beata OBERTYŃSKA

OBERTYŃSKA Beata, 1898-1980, córka Maryli Wolskiej, poetka; od 1944 w Wielkiej Brytanii; liryka refleksyjno-nastrojowa, z motywami krajobrazowymi, wspomnieniowymi, religijnymi, patriotycznymi (Otawa 1945, Miód i piołun 1972); opowiadania, wspomnienia łagrowe W domu niewoli (1946, pod pseudonimem Marta Rudzka).