Adam NARUSZEWICZ

NARUSZEWICZ Adam, 1733-96, poeta i historyk, jezuita; biskup od 1775, sekretarz Rady Nieustającej 1782-86; jeden z twórców klasycyzmu stanisławowskiego; nadworny poeta króla; redaktor "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych"; krytyk ciemnoty i zacofania szlachty oraz zepsucia magnaterii; satyry (Reduty 1778, Chudy literat 1778), liryki, ody; Historia narodu polskiego (do 1386; t. 2-7 1780-86, t. 1 1824) - próba ukazania dziejów Polski w duchu oświeceniowym.