Stefan NAPIERSKI

NAPIERSKI Stefan, właściwie S. Marek Eiger, 1899-1940, poeta, krytyk literacki; 1938-39 wydawał i redagował Ateneum"; klasycyzująca liryka (Chmura na czole 1938), proza poetycka (Próby 1937), szkice literackie i przekłady, gł. poezji francuskiej (Od Baudelaire'a do nadrealistów 1933) i austriackiej (R.M. Rilke); rozstrzelany przez Niemców.