Stanisław MŁODOŻENIEC

MŁODOŻENIEC Stanisław, 1895-1959, ojciec Jana, poeta; współtwórca polskiego futuryzmu; 1942-57 w Wielkiej Brytanii; wiersze w poetyce awangardowej (Kreski i futureski 1921, Kwadraty 1925), następnie o tematyce wiejskiej (Niedziela 1930); opowiadania.