Józef MORTON

MORTON Józef, 1911-94, prozaik; powieści psychologiczne o tematyce wiejskiej (Inkluzowe wiano 1946, Mój drugi ożenek 1961) i okupacyjnej (Appassionata 1976).