Zbigniew MORSZTYN

MORSZTYN Zbigniew, ok. 1628-89, poeta ariański; liryki zawierające przejmujący obraz niedoli arian, wiersze żołnierskie; Muza domowa (powstała 1676-84, wydana 1954).