Ludwik Hieronim MORSTIN

MORSTIN Ludwik Hieronim, 1886-1966, dramatopisarz; założyciel i redaktor miesięcznika "Museion"; dramaty gł. na motywach klasycznych (Obrona Ksantypy 1939) i historycznych (Polacy nie gęsi 1952); powieść Kłos panny (1929), poezje, szkice literackie, wspomnienia.