Maurycy MOCHNACKI

MOCHNACKI Maurycy, 1804-34, krytyk literacki, publicysta, działacz polityczny; przedstawiciel rewolucjonizmu szlacheckiego; członek sprzysiężenia P. Wysockiego; jeden z organizatorów i przywódców Towarzystwa Patriotycznego w powstaniu listopadowym 1830-31; na emigracji we Francji; O literaturze polskiej w wieku XIX (1830), Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 (1834).