Artur MIĘDZYRZECKI

MIĘDZYRZECKI Artur, 1922-96, mąż Julii Hartwig, poeta, prozaik, krytyk literacki; od 1991 prezes polskiego Pen Clubu; w liryce refleksja filozoficzno-kulturowa, gry językowe, elementy humoru, ironii, poetyki snu; Namiot z Kanady (1944), Piękne zmęczenia (1962), Selekcje (1964), Wojna nerwów (1983); powieści i opowiadania, szkice literackie, przekłady, gł. poezji francuskiej.