Włodzimierz MICKIEWICZ

MICKIEWICZ Władysław, 1838-1926, syn Adama, publicysta; biograf ojca, wydawca jego pism i materiałów; tłumacz; Żywot Adama Mickiewicza (1890-95), Pamiętniki (1926-33).