Jan MAZEPA

MAZEPA Jan, właściwie J. Kołodyński, ok. 1639-1709, hetman Ukrainy lewobrzeżnej od 1687; zwolennik oderwania Ukrainy od Rosji; związany z carem Piotrem I Wielkim, od 1707 ze Stanisławem Leszczyńskim i Szwedzmi; 1708 wzniecił powstanie przeciw Rosji, wobec niepowodzenia 1709 zbiegł do Turcji; bohater utworów literackich, m.in. J. Słowackiego, B. Łepkiego.