Stanisław MACKIEWICZ

MACKIEWICZ Stanisław, pseudonim Cat, 1896-1966, dziennikarz, pisarz, polityk; 1922-39 założyciel i redaktor "Słowa" w Wilnie; działacz wileńskich konserwatystów (tzw. żubrów); 1940-41 członek Rady Narodowej na uchodźstwie; przeciwnik polityczny generała W. Sikorskiego; 1954-55 premier rządu RP na uchodźstwie; od 1956 w kraju; polemiczne szkice historyczne, polityczne i literackie; Książka moich rozczarowań (1939), Historia Polski. Od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 (1941), Dostojewski (1947), Europa in flagranti (1956), Londyniszcze (1957).