Włodzimierz MACIĄG

MACIĄG Włodzimierz, ur. 1925, krytyk i historyk literatury; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; szkice o polskiej prozie (Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej 1955) i krytyce współczesnej (Sprawa literatury 1970); syntezy Literatura Polski Ludowej 1944-1964 (1973), Nasz wiek XX (1992); powieści, opowieści biograficzne.