Wilhelm MACH

MACH Wilhelm, 1917-65, prozaik, krytyk literacki; powieści psychologiczne i społeczno-obyczajowe (Rdza 1950, Jaworowy dom 1954, Agnieszka, córka Kolumba 1964), proza refleksyjno-liryczna (Życie duże i małe 1959), powieść eksperymentalna Góry nad czarnym morzem (1961); opowiadania, szkice literackie, reportaże.