Bolesław LEŚMIAN

LEŚMIAN Bolesław, właściwie B. Lesman, ok. 1878-1937, poeta; członek Polskiej Akademii Literatury; kontynuator symbolizmu; jego styl poetycki określają: baśniowa fantastyka, groteska, inwencja słowotwórcza, kreacyjny opis przyrody; liryki, ballady nawiązujące do folkloru, poematy; zbiory: Łąka (1920), Napój cienisty (1936), Dziejba leśna (1938); baśnie Klechdy sezamowe (1913), Przygody Sindbada Żeglarza (1913).