Teofil LENARTOWICZ

LENARTOWICZ Teofil, 1822-93, poeta; od 1849 na emigracji; liryki patriotyczne o inspiracji ludowej zyskały mu miano "lirnika mazowieckiego"; poematy religijne i historyczne; Polska ziemia (w obrazkach) (1848), Lirenka (1885, tu m.in. Kalina).