Jan LAM

LAM Jan, 1838-86, powieściopisarz i publicysta; twórca polskiej powieści satyrycznej; utwory z życia Galicji (Wielki świat Capowic 1869, Głowy do pozłoty 1873); kroniki w pismach lwowskich.