KWADRYGA

KWADRYGA, grupa poetycka działająca w Warszawie 1926-33, założona przez M. Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; organ prasowy "Kwadryga" (1927-31); program "sztuki uspołecznionej", zaangażowanej i komunikatywnej; w poezji afirmacja współczesnej cywilizacji, temat pracy (S. Flukowski), akcenty buntu społecznego i metafizycznego (W. Sebyła).