Jalu KUREK

KUREK Jalu, właściwie Franciszek Kurek,1904-83, pisarz; związany z Awangardą Krakowską, redaktor pisma "Linia"; wiersze (Upały 1925, Śpiewy o Rzeczypospolitej 1929, Śmierć krajobrazu 1973), powieści związane z wsią podkarpacką (Grypa szaleje w Naprawie 1934, Woda wyżej 1935) oraz psychologiczno-obyczajowe; szkice krytyczne, wspomnienia.