Wacław KUBACKI

KUBACKI Wacław, 1907-92, historyk i krytyk literatury, pisarz; profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego; badacz epoki romantyzmu (Arcydramat Mickiewicza 1951); szkice literackie (Krytyk i twórca 1948) i teatralne; powieści, dramaty; dzienniki.