Leon KRUCZKOWSKI

KRUCZKOWSKI Leon, 1900-62, pisarz; związany z lewicą komunistyczną; 1949-56 prezes Związku Literatów Polskich; powieści historyczne (Kordian i cham 1932, Pawie pióra 1935); dramaty o problematyce ideowo-moralnej i politycznej (Niemcy, wystawienie 1949, Pierwszy dzień wolności, wystawienie 1959, Śmierć gubernatora, wystawienie 1961); publicystyka, szkice literackie (Literatura i polityka 1971).