Józef Ignacy KRASZEWSKI

KRASZEWSKI Józef Ignacy, pseudonim Bolesławita,1812-87, pisarz, publicysta, krytyk literacki, działacz polityczny; członek Akademii Umiejętności; inicjator i współzałożyciel (1882) Macierzy Polskiej; redaktor i wydawca "Athenaeum"; w niezwykle bogatym (ok. 400 utworów) i różnorodnym dorobku twórczym pozostawił m.in. powieści społeczno-obyczajowe, ludowe (Latarnia czarnoksięska 1843-44, Ulana 1843, Chata za wsią 1854-55), historyczne (Stara baśń 1876, Saskie ostatki 1889), dramaty, szkice literackie, studia historyczne Polska w czasie trzech rozbiorów (1873-75); darzony autorytetem i obarczony licznymi funkcjami społeczno-politycznymi nosił miano człowieka-instytucji.