Zygmunt KRASIŃSKI

KRASIŃSKI Zygmunt, hrabia, 1812-59, syn Wincentego, dramatopisarz, poeta; jeden z czołowych polskich romantyków; twórca historiozoficznego dramatu (Nie-Boska komedia 1835, Irydion 1836); mesjanistyczny poemat Przedświt (1843), religijno-filozoficzne Psalmy przyszłości (1845), liryka, powieści historyczne, bogata i barwna korespondencja (Listy do Delfiny Potockiej 1975).