Anatol KRAKOWIECKI

KRAKOWIECKI Anatol, 1901-50, pisarz i dziennikarz; od 1946 w Wielkiej Brytanii; przed wojną m.in. twórczość satyryczna; liryka kombatancka; w Książce o Kołymie (1950) zapis własnych doświadczeń (1939-42) z polarnych obozów śmierci.