Stanisław Egbert KOŹMIAN

KOŹMIAN Stanisław Egbert, 1811-85, publicysta, poeta, tłumacz, działacz polityczny; członek Akademii Umiejętności, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu; zbiór esejów Anglia i Polska (1862), przekłady dzieł W. Szekspira; Pisma wierszem i prozą (1870-72).