Kajetan KOŹMIAN

KOŹMIAN Kajetan, 1771-1856, poeta, prozaik; przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego; senator Królestwa Polskiego, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie; ody, poematy (Ziemiaństwo polskie 1839); Pamiętniki (powstały 1850-55, wydanie pełne 1972).