Andrzej Edward KOŹMIAN

KOŹMIAN Andrzej Edward, 1804-64, syn Kajetana, działacz polityczny, pisarz; Wspomnienia (1867), Listy... (1894-96).