Hugo KOŁŁĄTAJ

KOŁŁĄTAJ Hugo, 1750-1812, jeden z czołowych ideologów polskiego oświecenia, filozof, pisarz i działacz polityczno-oświatowy, ksiądz; członek Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, reformator i rektor (1783-86) Akademii Krakowskiej; przywódca Kuźnicy Kołłątajowskiej; domagał się reform społecznych i gospodarczych, m.in. wolności osobistej dla chłopów oraz dźwignięcia z upadku miast i przemysłu; współautor Konstytucji 3 maja, 1794 członek Rady Najwyższej Narodowej, wraz z T. Czackim organizował Krzemienieckie Liceum; Do Stanisława Małachowskiego... Anonyma listów kilka (cz. 1-3, 1788-89), współautor pracy O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja (1793).