Anna KOWALSKA

KOWALSKA Anna, 1903-69, pisarka; opowiadania i mikropowieści (Opowieści wrocławskie 1955), powieści - historyczne (Wójt wolborski 1954 i Astrea 1956, o A. Fryczu Modrzewskim) i obyczajowe (Gruce 1936, z mężem Jerzym).